Teamcohesie & Psychologische Veiligheid

In deze teamworkshop creëren we een veilige omgeving om een open en eerlijke teamdialoog te voeren over relationele dynamiek.

Waar gaat het over?

Er is een schat aan wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat psychologische veiligheid en teamcohesie sterke voorspellers zijn van teamprestaties. Toch worstelen veel teams met het creëren van een klimaat waarin meningsverschillen normaal zijn, het comfortabel voelt om feedback te geven, en fouten openlijk besproken kunnen worden.

Key Ingredients

Tools die we gebruiken

Klaar om de magie van Beanmachine te ontdekken?