Vertrouwen en transformatie: hoe BOB-dagen ons team bij Beanmachine versterken

Werkwijzen van goed presterende teams integreren

Harvard Business Review publiceerde onlangs een artikel met de titel‘How High-Performing Teams Build Trust ‘ (januari 2024). Het artikel benadrukt de cruciale rol van vertrouwen in het bereiken van goede teamprestaties. Dat versterkt wat we altijd al hebben geloofd bij Beanmachine: vertrouwen opbouwen binnen een team is de hoeksteen van succes.

Dat is een van de redenen waarom we elk kwartaal onze BOB-dag (‘Best of Beans’) organiseren: niet alleen om de unieke waarden te vieren die onze bedrijfscultuur bepalen, maar ook om het fundament van vertrouwen te verstevigen dat ons drijft om te presteren.

Gemeenschapszin en psychologische veiligheid

Onze BOB-dagen beginnen vaak met een ritueel dat de toon zet voor openheid en verbinding: deze keer gebruikten we de ‘Four Batteries’-methode. Deze praktijk, die verwant is aan Friedmans nadruk op transparantie en communicatie, bevordert een gevoel van psychologische veiligheid onder de deelnemers. Door onze emotionele, fysieke, mentale en spirituele energieniveaus te delen, creëren we een omgeving waarin kwetsbaarheid niet alleen wordt geaccepteerd, maar ook gewaardeerd. Dit weerspiegelt de neiging van goed presterende teams om collega’s op de hoogte te houden, zodat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Proactieve samenwerking door 'deep dives'

De diepgaande sessies in onze interventieformats sluiten aan bij de proactieve benadering van samenwerking die een kenmerk is van goed presterende teams. Door onze methodes collectief onder de loep te nemen en te verfijnen, vergroten we niet alleen onze effectiviteit, maar belichamen we ook het principe om samenwerking niet aan het toeval over te laten.

Voortdurend leren en innoveren

De onverzadigbare honger om te leren en elkaar te inspireren, een kernaspect van onze BOB-dagen, sluit aan bij de groeimindset die kenmerkend is voor goed presterende teams. De brainstormsessies over thema’s als Inclusie, Feedback en Empowerment & Ownership getuigen van ons streven naar voortdurende verbetering en relevantie van onze interventies. Deze toewijding aan innovatie en effectiviteit is een directe toepassing van het principe dat goed presterende teams proactief spanningen aanpakken en uitdagingen proberen om te zetten in groeikansen.

Succes en empowerment delen

Het ‘free podium’ segment van de laatste BOB-dag, waar Beans nieuwe ideeën en praktijken deelden, belichaamt het gedrag van goed presterende teams om ‘good practices’ te delen en elkaars prestaties ook daarin te erkennen. Door elkaars bijdragen te erkennen en te vieren, erkennen we niet alleen individuele inspanningen, maar versterken we ook het collectieve succes van ons team. Deze praktijk bevordert een cultuur van waardering, een belangrijk onderdeel bij het opbouwen van vertrouwen tussen teamleden.

Vertrouwen belichamen: de workshop Embodiment met Bean Stien

Een uniek en essentieel onderdeel van onze recente BOB-dag was de workshop Embodiment, gefaciliteerd door Bean Stien. Deze sessie ging diep in op het verband tussen fysieke aanwezigheid en psychologische veiligheid. Stien’s workshop leidde ons door houdingen en technieken die ons niet alleen hielpen onszelf te ‘centreren’, maar ook ons vermogen versterkten om assertief ‘JA’ en ‘NEE’ te zeggen. Deze fysieke betrokkenheid is cruciaal voor het creëren van een omgeving waarin vertrouwen niet slechts een intellectueel concept is, maar een ervaren realiteit.

In deze belichamingsoefeningen onderzochten we hoe onze lichamelijkheid onze mentale en emotionele toestand kan beïnvloeden en weerspiegelen, wat een krachtig hulpmiddel is voor persoonlijke en teamontwikkeling. Het is een perfecte illustratie van de ‘ART’-methode – Actie, Reflectie, Theorie – die we bij Beanmachine beschouwen als een integraal onderdeel van onze interventies. Door ons lichaam bij het leerproces te betrekken, openden we nieuwe wegen om vertrouwen te laten bloeien, gegrond in de gedeelde ervaring en kwetsbaarheid van onze fysieke expressies.

Diversiteit en flexibiliteit omarmen

De opname van diverse activiteiten, van Embodiment sessies tot improvisatieoefeningen, onderstreept het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen, kwaliteiten die essentieel zijn voor goed presterende teams. Door verschillende ervaringen op te doen, leren we constructief om te gaan met meningsverschillen en verschillende perspectieven te omarmen, waardoor onze collectieve besluitvorming en probleemoplossende capaciteiten verbeteren.

Kortom, de BOB-dagen bij Beanmachine zijn niet alleen een viering van onze unieke cultuur, maar ook een praktische uiting van de principes die ten grondslag liggen aan goed presterende teams. Door het opbouwen van een gemeenschap, proactieve samenwerking, voortdurend leren, het delen van successen en het omarmen van diversiteit, dragen de BOB-Dagen aanzienlijk bij tot het bevorderen van een omgeving van vertrouwen en uitmuntendheid. Terwijl we uitkijken naar toekomstige BOB-Dagen, blijven we ons inzetten om deze principes te belichamen, om ervoor te zorgen dat Beanmachine blijft bloeien als een plek waar innovatie, verbinding en vooruitgang bloeien.

Nieuwsgierig hoe onze BOB-dagen eruit zien? Je kunt er alles over lezen in ons Beanzine!

Spread de Beanmachine vibe!

Meer Artikels

Leiderschapsontwikkeling

We have a match!

Beanmachine, Effectis en GreenPark: Een waardevolle samenwerking HR-expertise vergroten voor betere service.

Meer versgemalen inzichten in je inbox ontvangen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!