Workshopdeelnemers: van consumenten naar ‘intentional learners’

Door Bruno Vanneste

In een tijdperk waarin informatie alomtegenwoordig is, is de echte uitdaging niet alleen om toegang te krijgen tot kennis, maar om er op een zinvolle manier mee om te gaan. Geïnspireerd door inzichten uit mijn Kaospilot-cursus over “Designing Learning Spaces”, hebben we bij Beanmachine onze aanpak rol als workshopfacilitators herzien. We zijn overgestapt van het creëren van louter ‘consumenten van informatie’ naar het voeden van ‘intentional learners’. Deze fundamentele verandering staat centraal in onze filosofie en verhoogt de effectiviteit van onze leer- en ontwikkelingsinitiatieven.

Afstemmen op intenties, niet alleen op verwachtingen

Traditionele workshops beginnen vaak met het opsommen van verwachtingen, een aanpak die suggereert dat er een een pasklare oplossing bestaat voor leren. Onze ervaring is echter dat deze aanpak onbedoeld passieve consumptie kan stimuleren in plaats van actieve betrokkenheid. Wij kiezen voor een benadering waarbij we uitgebreid te tijd nemen om de daadwerkelijke intenties van elke deelnemer te verkennen en hierop af te stemmen. Dit proces gaat verder dan oppervlakkige wensen en boort diepere, meer persoonlijke doelstellingen aan, wat helpt om de leerervaring veel persoonlijker en relevanter te maken.

De valkuil van consumentengedrag

Vaak creëert de context van een workshop – ingegeven door logistieke noodzaak of eisen van de klant – een setting waarin deelnemers verwachten om passief informatie te ontvangen. Wij zien het als onze rol om deze omgeving te transformeren en duidelijk te maken dat deelnemers niet alleen ontvangers zijn, maar ook mede-eigenaren van de leerervaring. Deze verschuiving is cruciaal om een omgeving te creëren waarin deelnemers actief en betrokken zijn bij hun eigen leerproces.

Empowerment van deelnemers

Wanneer deelnemers zich mede-eigenaar voelen van hun leerproces, neemt de betrokkenheid enorm toe. We bevorderen dit door hen actief te betrekken bij het creëren en faciliteren van het leerproces. Deze empowerment helpt de barrières te doorbreken tussen het ‘leveren’ en ‘ontvangen’ van kennis, waardoor de workshop een gedeelde, collaboratieve ruimte wordt.

Vanaf het begin intentionaliteit activeren

Om een cultuur van intentioneel leren te bevorderen, beginnen we onze interactie met de deelnemers ruim voor de eerste live-interventie of workshop. Door middel van voorbereidende activiteiten en communicatie moedigen we deelnemers aan om na te denken over hun intenties en wat ze willen bereiken. Dit is van cruciaal belang omdat het de weg vrijmaakt voor een meer gerichte en doelbewuste leerervaring.

Voortdurende ontwikkeling, ook na de workshop

Onze inzet om ‘intentional learners’ te ontwikkelen stopt niet na de workshop. We streven naar een mentaliteit van voortdurend, zelfgestuurd leren, waarbij elke sessie ontworpen is om zowel directe leerdoelen te behalen, als deelnemers uit te rusten met de vaardigheden en motivatie om hun ontwikkeling zelfstandig voort te zetten.

Conclusie

Als specialisten in leiderschaps- en teamontwikkeling is het ons doel om deelnemers te begeleiden door een transformatief proces dat voorbij gaat aan traditionele leerparadigma’s. Door ons te richten op intenties in plaats van passieve consumptie, helpen we deelnemers te creëren die actief betrokken zijn, diep geëngageerd en echt intentioneel bezig zijn met hun persoonlijke en professionele groei.

Samen evolueren we niet alleen als deelnemers, maar als doelbewuste architecten van onze eigen ontwikkeling.

Spread de Beanmachine vibe!

Meer Artikels

Leiderschapsontwikkeling

We have a match!

Beanmachine, Effectis en GreenPark: Een waardevolle samenwerking HR-expertise vergroten voor betere service.

Meer versgemalen inzichten in je inbox ontvangen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!