Het omarmen van een nieuw paradigma van besluitvorming: het balanceren van mannelijke en vrouwelijke ethiek

Op het gebied van organisatorisch leiderschap en besluitvorming is er een kritische discussie aan de gang over de dominantie van de ‘mannelijke’ ethiek, gekenmerkt door universele principes, rationaliteit en een focus op resultaten. Maar wordt het niet eens tijd om na te denken over de even belangrijke ‘vrouwelijke’ ethiek, die de nadruk legt op de particuliere, relationele en zorggerichte benadering? Deze discussie ontstond tijdens een inzichtgevende rondetafel die experts uit verschillende vakgebieden samenbracht om de balans tussen deze twee perspectieven te verkennen.

De transformatie van starheid in bedrijven naar persoonlijke ontwikkeling

Joris De Kelver, medeoprichter van Multiversity, deelt zijn overgang van een twee decennia durende carrière in een gestructureerde bedrijfsomgeving naar het verkennen van persoonlijke ontwikkeling en levenskunst. Zijn reis onderstreept een verschuiving van de traditionele mannelijke focus op efficiëntie en resultaten naar een meer evenwichtige benadering die ook persoonlijke groei en emotionele intelligentie waardeert. Deze verschuiving werd deels ingegeven door persoonlijke verliezen en een herwaardering van wat echt zinvol werk en persoonlijke voldoening is.

Intuïtief leiderschap en het belang van zorg in familie- en werkomgevingen

Axelle*, People & Culture manager bij een vooraanstaand familiebedrijf, benadrukt het belang van intuïtie en zorgvuldigheid in leidinggevende functies. Ze trekt parallellen tussen gezinsmanagement en leiderschap in organisaties en benadrukt hoe vaardigheden zoals effectieve feedback, die vaak worden toegepast in zakelijke omgevingen, ook van vitaal belang zijn in gezinnen. Haar benadering staat voor een verzorgende stijl, die de ‘vrouwelijke’ ethiek van zorg weerspiegelt en die open communicatie en wederzijds begrip bevordert.

Het academische perspectief op leiderschap: een brug slaan tussen theorie en praktijk

Karen Wouters en Kathleen Vangronsvelt bespreken de integratie van academische kennis met praktische toepassing in leiderschapsrollen. Wouters, die een rijke achtergrond heeft in lesgeven en praktijkervaring, pleit voor een mix van academische strengheid en real-life toepassing in leiderschapsontwikkeling. Vangronsvelts ervaring in organisatorisch gedrag benadrukt de noodzaak om de vaak brede kloof tussen theoretische kennis en de praktische toepassingen ervan te overbruggen, in het bijzonder bij het begrijpen en implementeren van gendergelijkheid in leiderschapsrollen.

De verschuiving van mannelijke dominantie naar een meer inclusief ethisch kader

Aan bod komen ook de bredere implicaties van een door mannen gedomineerd ethisch kader in organisaties, dat vaak leidt tot rigide, consequentialistische benaderingen die zich richten op het grootste goed voor het grootste aantal. In het gesprek wordt gepleit voor het opnemen van een vrouwelijke ethiek, die prioriteit geeft aan relationele en particularistische belangen die beter tegemoet kunnen komen aan individuele en gemeenschapsspecifieke behoeften.

Het uitdagen van de status-quo in organisatieontwerp en leiderschap

Aan tafel worden de traditionele organisatieontwerpen, die overwegend een mannelijke ethiek weerspiegelen, in vraag gesteld en rijst de vraag of ze geschikt zijn in de huidige diverse en dynamische omgeving. De deelnemers bespreken het potentieel voor organisaties om zich te ontwikkelen door een meer vrouwelijke ethiek te omarmen, wat zou kunnen leiden tot meer holistische en duurzame praktijken.

De rol van persoonlijk verlies en emotionele inzichten in ethisch leiderschap

Joris’ persoonlijke ervaringen met verlies en de opgedane emotionele inzichten spelen een cruciale rol in zijn ethische transformatie. Deze ervaringen benadrukken het belang van empathie, relaties en een ondersteunende omgeving bij het stimuleren van ethisch leiderschap, en onderstrepen de noodzaak om een balans te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke ethiek op zowel persoonlijk als professioneel gebied.

Collectieve en individuele transformatie: een pad naar duurzame impact

De dialoog wordt afgesloten met een focus op het potentieel voor zowel individuele als collectieve transformatie in organisaties. Door een meer gebalanceerde benadering van ethiek te omarmen die zowel mannelijke als vrouwelijke perspectieven omvat, kunnen organisaties omgevingen creëren die een duurzame impact, een grotere betrokkenheid van werknemers en meer innovatieve strategieën voor probleemoplossing bevorderen.

Deze discussie is een klein deeltje van een grotere beweging in de richting van het heroverwegen en opnieuw vormgeven van de ethische kaders waarbinnen we werken, zowel in ons persoonlijke leven als in de context van organisaties. Door zowel de mannelijke als de vrouwelijke ethiek te waarderen en te integreren, maken we de weg vrij voor evenwichtigere, eerlijkere en zorgzamere besluitvormingspraktijken die een diepgaande invloed kunnen hebben op onze samenlevingen en werkplekken.

De rondetafelgesprekken en conclusies stimuleren een heroverweging van bestaande paradigma’s voor leiderschap en besluitvorming. Door onze sterfelijkheid te erkennen en de beperkingen van traditionele benaderingen te erkennen, worden we ontvankelijk voor nieuwe paradigma’s die de complexiteit en diversiteit van de menselijke ervaring beter omvatten.

* wenste anoniem deel te nemen aan de ronde tafel

Klik hier om het volledige artikel te ontvangen, gepubliceerd in ons Beanzine!

Spread de Beanmachine vibe!

Meer Artikels

Leiderschapsontwikkeling

We have a match!

Beanmachine, Effectis en GreenPark: Een waardevolle samenwerking HR-expertise vergroten voor betere service.

Meer versgemalen inzichten in je inbox ontvangen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!